Parki,  Przyroda

Zielona Góra – Park Tysiąclecia

Park jest swego rodzaju pamiątką po Cmentarzu Zielonego Krzyża, który został ostatecznie zlikwidowany w 1966 roku. Obecna nazwa parku pochodzi właśnie od roku jego powstania, w którym obchodzono tysiąclecie powstania państwa polskiego. O poprzedniej funkcji tego terenu świadczą jedynie budynek dawnego krematorium oraz grobowiec Georga Beuchelta. Dziś jest to przede wszystkim teren rekreacyjno-spacerowy. Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych w parku funkcjonowała muszla koncertowa. Teraz w jej miejscu znajduje się skatepark. Jako ciekawostkę można dodać, że park „wziął udział” w drugiej części filmiku „W obronie kobiety” zielonogórskiej wytwórni A’YoY.

Budynek dawnego krematorium

Obiekt pochodzi z 1923 roku. Zaprojektowany został w stylu nawiązującym do klasycyzmu.

Grobowiec Georga Beuchelta

Georg Beuchelt był jednym z najbardziej znanych przemysłowców, założycielem Fabryki Mostów i Konstrukcji Stalowych, fundatorem Kościoła Najświętszego Zbawiciela. Zmarł 17 sierpnia 1913 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *