Łężyca (Lansitz)

Od 1 stycznia 2015 roku Łężyca jest częścią Zielonej Góry, należącą do tzw. Nowego Miasta. Wcześniej była to średniej wielkości wieś położona na północ od stolicy regionu, jadąc w kierunku promu w Brodach. Przejeżdżając przez tę miejscowość o rodowodzie średniowiecznym można nie zauważyć zlokalizowanego nieco na uboczu cmentarza, na którym zbudowano drewnianą kaplicą, do dziś spełniającą swoją rolę.

  • Łężyca - Kaplice cmentarna
    Łężyca

    Kaplica cmentarna

    Na cmentarnym wzgórzu, położonym po prawej stronie drogi (jadąc od strony Zielonej Góry, ok. 2 km od tablicy informującej o początku terenu zabudowanego) zbudowano drewnianą kaplicę. Na chorągiewce umieszczonej na iglicy widnieje rok 1727, czyli data powstania. Wewnątrz umieszczony jest dziewiętnastowieczny dzwon. Kaplica do dnia dzisiejszego spełnia swoją pierwotną funkcję.