Łężyca (Lansitz)

Od 1 stycznia 2015 roku Łężyca jest częścią Zielonej Góry, należącą do tzw. Nowego Miasta. Wcześniej była to średniej wielkości wieś położona na północ od stolicy regionu, jadąc w kierunku promu w Brodach. Przejeżdżając przez tę miejscowość o rodowodzie średniowiecznym można nie zauważyć zlokalizowanego nieco na uboczu cmentarza, na którym zbudowano drewnianą kaplicą, do dziś spełniającą swoją rolę.

  • Łężyca - Kaplice cmentarna

    Kaplica cmentarna

    Na cmentarnym wzgórzu, położonym po prawej stronie drogi (jadąc od strony Zielonej Góry, ok. 2 km od tablicy informującej o początku terenu zabudowanego) zbudowano drewnianą kaplicę. Na chorągiewce umieszczonej na iglicy widnieje rok 1727, czyli data powstania. Wewnątrz umieszczony jest dziewiętnastowieczny dzwon. Kaplica do dnia dzisiejszego spełnia swoją pierwotną funkcję. ...