Łęknica (Lugknitz)

Łęknica jest nadgranicznym miastem, sąsiadującym z niemieckim Bad Muskau, czyli po polsku – Mużakowem. Właśnie od nazwy miejscowości zza Nysy Łużyckiej, do której Łęknica została przyłączona w 1940 r., nosi nazwę największy tutejszy skarb – Park Mużakowski. Na zwiedzenie tego miejsca potrzebny jest cały dzień, a i tak nie ma gwarancji, że wszystko uda się zobaczyć. Ale park nie jest jedynym miejscem wartym poznania. Nieco na uboczu znajduje się dawna Kopalnia „Babina” z różnobarwnymi wodami zalanych wyrobisk.

  • Łęknica - Park Mużakowski

    Park Mużakowski

    Park położony jest po dwóch stronach Nysy Łużyckiej, która stanowi w tym miejscu granicę między Polską i Niemcami. Nysa Łużycka dzieli park nie tylko na między dwa państwa, ale także na dwie zasadnicze części - rezydencjalną oraz parkową. Całkowita powierzchnia wynosi 728 ha, z czego 522 ha znajdują się po stronie polskiej, co dzięki czemu jest to największy park w stylu angielskim (naturalność, swoboda oraz romantyzm) w naszym kraju. W 2004 roku Park Mużakowski został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO....

  • Łęknica - dawna kopalnia Babina

    Dawna kopalnia "Babina"

    Wydobycie w Łuku Mużakowa rozpoczęto w 1825 roku na terenach dzisiejszych Niemiec. Początkowo pozyskiwano iły oraz mułki ałunowe. W 1843 roku w okolicach Kolzig ruszyło wydobycie węgla brunatnego. Kopalnia Babina (Babina Braunkohlenverwertung GmbH Muscau O. L.) rozpoczęła działalność w 1921 roku na prawobrzeżnej stronie Nysy Łużyckiej. Udziałowcami tego przedsięwzięcia była rodzina von Arnim, czyli ówcześni właściciele dzisiejszego Parku Mużakowskiego. Wydobycie węgla brunatnego trwało także po II wojnie światowej,...