Łęknica (Lugknitz)

Łęknica jest nadgranicznym miastem, sąsiadującym z niemieckim Bad Muskau, czyli po polsku – Mużakowem. Właśnie od nazwy miejscowości zza Nysy Łużyckiej, do której Łęknica została przyłączona w 1940 r., nosi nazwę największy tutejszy skarb – Park Mużakowski. Na zwiedzenie tego miejsca potrzebny jest cały dzień, a i tak nie ma gwarancji, że wszystko uda się zobaczyć. Ale park nie jest jedynym miejscem wartym poznania. Nieco na uboczu znajduje się dawna Kopalnia „Babina” z różnobarwnymi wodami zalanych wyrobisk.

 • Łęknica - dawna kopalnia Babina
  Parki,  Zabytki techniki i przemysłu,  Łęknica

  Dawna kopalnia "Babina"

  Wydobycie w Łuku Mużakowa rozpoczęto w 1825 roku na terenach dzisiejszych Niemiec. Początkowo pozyskiwano iły oraz mułki ałunowe. W 1843 roku w okolicach Kolzig ruszyło wydobycie węgla brunatnego. Kopalnia Babina (Babina Braunkohlenverwertung GmbH Muscau O. L.) rozpoczęła działalność w 1921 roku na prawobrzeżnej stronie Nysy Łużyckiej. Udziałowcami tego przedsięwzięcia była rodzina von Arnim, czyli ówcześni właściciele dzisiejszego Parku Mużakowskiego. Wydobycie węgla brunatnego trwało także po II wojnie światowej, aż do 1973 roku, przy czym od lat 50-tych robiono to także metodą odkrywkową. Równocześnie nadal pozyskiwano surowce ceramiczne. Po zakończeniu przemysłowego wydobycia część wyrobisk zapadła się, wypełniając się wodami podziemnymi i opadowymi. Pozostawione pokopalniane tereny powoli zaczęły być opanowywane przez przyrodę,…

 • Łęknica - Park Mużakowski
  Parki,  Powiat żarski,  Łęknica

  Park Mużakowski

  Park położony jest po dwóch stronach Nysy Łużyckiej, która stanowi w tym miejscu granicę między Polską i Niemcami. Nysa Łużycka dzieli park nie tylko na między dwa państwa, ale także na dwie zasadnicze części – rezydencjalną oraz parkową. Całkowita powierzchnia wynosi 728 ha, z czego 522 ha znajdują się po stronie polskiej, co dzięki czemu jest to największy park w stylu angielskim (naturalność, swoboda oraz romantyzm) w naszym kraju. W 2004 roku Park Mużakowski został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jako datę założenia parku przyjmuje się 1 maja 1815 roku, gdy książę Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau, który odziedziczył te tereny po swoim ojcu, ogłosił mieszkańcom miasteczka chęć zmienienia…