Parki,  Zabytki techniki i przemysłu,  Łęknica

Łęknica – Dawna kopalnia „Babina”

Wydobycie w Łuku Mużakowa rozpoczęto w 1825 roku na terenach dzisiejszych Niemiec. Początkowo pozyskiwano iły oraz mułki ałunowe. W 1843 roku w okolicach Kolzig ruszyło wydobycie węgla brunatnego. Kopalnia Babina (Babina Braunkohlenverwertung GmbH Muscau O. L.) rozpoczęła działalność w 1921 roku na prawobrzeżnej stronie Nysy Łużyckiej. Udziałowcami tego przedsięwzięcia była rodzina von Arnim, czyli ówcześni właściciele dzisiejszego Parku Mużakowskiego. Wydobycie węgla brunatnego trwało także po II wojnie światowej, aż do 1973 roku, przy czym od lat 50-tych robiono to także metodą odkrywkową. Równocześnie nadal pozyskiwano surowce ceramiczne.

Po zakończeniu przemysłowego wydobycia część wyrobisk zapadła się, wypełniając się wodami podziemnymi i opadowymi. Pozostawione pokopalniane tereny powoli zaczęły być opanowywane przez przyrodę, stając się z czasem doskonałym miejscem do poznawanie i obserwowania tego zjawiska.

Obecnie na terenie byłej kopalni Babina znajduje się Geościeżka, czyli ok. pięciokilometrowa dróżka leśna prowadząca pomiędzy zbiornikami wodnymi z wodą w kolorze zależącym od jej składu chemicznego. Całość jest bardzo malowniczym miejscem, wartym na pewno odwiedzenia. Początek znajduje się w okolicach wsi Czaple, a koniec na wschodnich obrzeżach Łęknicy. Przy obu wejściach zlokalizowane są parkingi (odpowiednio Parking 1 i Parking 3). Niedaleko Parkingu 2, mieszczącego się przy drodze nr 350, znajduje się wieża widokowa, z której mamy widok na największy zbiornik wodny – „Afryka”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *