Jarogniewice (Hartmannsdorf)

Jarogniewice są najbardziej na południe wysuniętą częścią obecnej zielonogórskiej dzielnicy Nowe Miasto. Ciekawostką jest tutejszy poewangelicki kościół św. Antoniego, w którym można zobaczyć pozostałości stropów kożuchowskiego Kościoła Łaski. I to w zasadzie chyba wszystko, co można o tej dawnej wsi powiedzieć.

  • Jarogniewice

    Kościół św. Antoniego

    Świątynia znajduje się w środku dawnej wsi, przy głównej drodze, więc nie można jej nie zauważyć. Powstała w połowie XVIII wieku jako zbór ewangelicki o konstrukcji szachulcowej, na planie ośmiokąta. Po nieco ponad stu latach budynek został obmurowany. Ciekawym elementem jest wieńcząca dach latarnia. Od południowej strony znajduje się kamienna dzwonnica. Wewnątrz uwagę zwracają empory, charakterystyczne dla świątyń protestanckich, a także prawdopodobnie barokowe ołtarz oraz ambona. Na suficie bardzo ładnie są wkomponowane fragmenty stropu ze zburzonego Kościoła Łaski w Kożuchowie.