Babimost (Bomst)

Niewielkie miasteczko znane jest głównie z pobliskiego portu lotniczego. Sama miejscowość ma rodowód XIII-wieczny, a prawa miejskie otrzymała w 1397 roku. Ciekawostką jest to, że rynek wraz z ratuszem znajduje się poza strefą mieszkalną, a przez jego środek przechodzi jedna z dróg, będących swego rodzaju szkieletem (prowadzą w kierunkach: Sulechów, Wolsztyn, Kargowa, Świebodzin, Zbąszynek). Ze względu na pożary trawiące miasto w przeszłości, najstarsza zabudowa mieszkalna pochodzi z połowy XIX wieku, a obiekty sakralne są o kilkadziesiąt lat starsze. Sam rynek jest dość przyjemnym miejsce, oczywiście pod warunkiem, że nie będzie zbyt dużego ruchu samochodowego.

W Babimoście jest budynek będący niegdyś synagogą, co jest o tyle ciekawe, że w przeciwieństwie do wielu podobnych obiektów przetrwał, choć jego obecna funkcja nie ma już nic wspólnego z jakąkolwiek religią.

 • Ratusz

  Ratusz i rynek

  Pierwotnie drewniana zabudowa Babimostu nie przetrwała za względu na pożary kilkukrotnie trawiące miasto. Dopiero w latach trzydziestych XIX wieku powstały budynki murowane, spośród których część przetrwała do dziś. Ratusz - piętrowy obiekt, podobnie jak okoliczne budynku mieszkalne - został wtedy wkomponowany we wschodnie skrzydło rynku. Po zniszczeniach wojennych ratusz odbudowany został na początku lat 60-tych. Na ścianie frontowej znajduje się napis "Ziemia Babimojska od wieków polska". Siedziba Urzędu Miejskiego z wie...

 • Fasada świątyni

  Kościół św. Wawrzyńca

  Kościół został zbudowany w latach 1730 - 1740 jako bazylika na miejscu wcześniejszej budowli drewnianej, która spłonęła w 1728 roku. Po pożarze z 1832 roku odbudowano dwie wieże w stylu klasycystycznym, które przetrwały do dziś. Obok ołtarza głównego znajdują się dwa ołtarze boczne pochodzące z 1889 roku - ołtarz z XVII-wiecznym obrazem Matki Boskiej "Gospodyni Babimojskiej" (po prawej stronie) oraz ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa (po lewej). We wnętrzu znajdują się także inne XIX-wieczne wyposażenie: ambona...

 • Kościół poewangelicki w Babimoście

  Dawny kościół ewangelicki

  Świątynia powstała w latach 1782-1789, więc jest to jeden z najstarszych babimojskich budynków. Z dostępnych materiałów dowiedziałem się, że po wojnie nie był wykorzystywany. Jeśli jest to prawda, to jego zewnętrzny stan jest całkiem przyzwoity. Opuszczony kościół stoi przy dzisiejszej ulicy Kargowskiej. Wygląd kościoła jest dość charakterystyczny, dzięki oknom (wyżej są okna okrągłe, niżej prostokątne) poprzedzielanym pilastrami oraz cebulastemu hełmowi. Od strony ulicy znajduje się pięć rzędów okien, od ...

 • Babimost - Kościół św. Jacka

  Kościół św. Jacka

  Niewielki kościółek znajduje się na cmentarzu przy ulicy Wolsztyńskiej. Na pierwszy rzut oka wydaje się zdecydowanie starszy niż jest w rzeczywistości. Wcześniej w tym miejscu stało kilka kościółków, ale wszystkie ulegały zniszczeniu w kolejnych pożarach. Po jednym z nich, w 1832 roku, powstała murowana świątynia. Przechodząc ulicą Wolsztyńską widać przede wszystkim charakterystyczną sygnaturkę. ...

 • Babimost - Dawna synagoga

  Dawna synagoga

  Znajdująca się przy pl. Powstańców Wlkp. 11 dawna synagoga, której mury pozostały do dziś, powstała około 1880 roku, w wyniku przebudowy wcześniejszej bożnicy. Pierwotnie zawierała tylko część środkową, przykrytą dachem dwuspadowym, a części boczne zostały dobudowane w czasach PRL. Dlaczego nie została zburzona podczas Nocy Kryształowej w 1938 roku, choć Babimost znajdował się w wtedy w granicach Niemiec? Otóż, jak dowiedziałem się z portalu sztetl.org.pl, synagoga służyła miejscowej gminie żydowskiej tylko do ...