Zabór (Saabor, Fürsteneich)

Zabór jest siedzibą gminy wiejskiej, położoną niespełna 20 km na wschód od Zielonej Góry. Jadąc właśnie z tej strony do miejscowości mijamy winnice, a przed samym początkiem wsi znajduje się Lubuskie Centrum Winiarstwa.

Zabór znany jest z dużego pałacu, który przetrwał w dobrym stanie zapewne dzięki temu, że działało tam Państwowe Sanatorium Dziecięce, a obecnie znajduje się tam Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży.

Do 2010 r. niedaleko Zaboru można było podziwiać najgrubszy dąb szypułkowy w Polsce. Jego polska nazwa „Napoleon” wzięła się od legendy, ponieważ w 1812 r. w jego cieniu miał odpoczywać Napoleon Bonaparte. Drzewo długo opierało się ludzkiej głupocie, ale 15 listopada 2010 roku przegrało tą nierówną walkę. Zostało wówczas podpalone na tyle skutecznie, że doszczętnie spłonęło.

  • Pałac

    Barokowa rezydencja powstała w II połowie XVII wieku w stylu francuskim. Fundatorem był hrabia von Dünnewald. Właściciele zmieniali się dość często, a jednym z nich był syn króla Augusta Mocnego i hrabiny Cosel. W 1745 roku wybuchł pożar, a efektem odbudowy pałacu są dwie wieże, przy czym jedna (południowa) została przykryta charakterystycznym hełmem, a północna nigdy nie została ukończona i widoczna jest właściwie tylko z tamtej strony. Do pałacu wchodzi się przez murowany most wiodący nad dawną fosą, a moste...

  • Kościół św. Józefa

    Kościół zbudowano w latach 1905-1908. Znajduje się przy wjeździe do Zaboru od strony Zielonej Góry. Jest to ceglana budowla w stylu neogotyckim, której charakterystycznymi cechami są czworoboczna wieża z wysokim hełmem, absyda oraz dwuspadowy dach. Jak widać, nie jest to obiekt ani specjalnie stary, ani jakoś wielce oryginalny. Warto jednak podkreślić fakt, że jest to świątynia orientowana (mająca prezbiterium wskazujące w kierunku wschodnim) i od początku był to kościół rzymsko-katolicki, co nie jest w naszym regionie z...

  • Dawny zbór ewangelicki

    Niewiele można znaleźć informacji o byłej świątyni protestanckiej poza tym, że powstała w latach 30-tych XX wieku na miejscu wcześniejszej, zniszczonej przez pożar. Nietypowym elementem dla tego typu kościołów jest dziwna kopuła. Po II Wojnie Światowej katolicy nigdy nie wykorzystali świątyni do celów sakralnych i właściwie cudem jest to, że przetrwała ona do naszych czasów w tak dobrym stanie. Aktualnie dawny zbór pełni rolę placówki handlowej. Łatwo go znaleźć, ponieważ zlokalizowany jest w centrum wsi, obok bra...