Pałace,  Zatonie

Zatonie – Pałac

Pierwotnie stał w tym miejscu barokowy dwór zbudowany w latach 1685-1689. Właścicieli posiadłości było wielu, jednak obecny pałac najbardziej jest kojarzony z Dorotą de Talleyrand-Périgord (herb Talleyrandów pozostał w attyce). Księżna, choć mieszkała tu tylko cztery lata, zmieniła dwór w klasycystyczny pałac, założyła park oraz poleciła wznieść oranżerię i cieplarnię. Gościła w Zatoniu m.in. cara Mikołaja I, kompozytora Franciszka Liszta oraz pisarza Wiktora Hugo. Niestety, pałac został spalony przez Armię Czerwoną w 1945 roku i dziś ma status trwałej ruiny, stanowiąc plener dla wielu sesji zdjęciowych.

W 2018 roku przeprowadzone zostały prace mające na celu uporządkowanie terenu, udostępnienie pałacu do zwiedzania jako trwałej ruiny oraz przywrócenie okolicy jej parkowego charakteru. Poszczególne pomieszczenia pałacowe opisane są czytelnymi tabliczkami, a na podłodze dawnej łazienki zachowało się nawet kilka ceramicznych płytek.

Przy ładnej pogodzie w dni wolne od pracy ciężko jest znaleźć tu miejsce do zaparkowania, co pokazuje jak zielonogórzanie potrzebowali takiego miejsca.

Oranżeria

Pierwotna oranżeria przylegająca do pałacu została przebudowana na neoklasycystyczny budynek na polecenie księcia Aleksandra von Dino, syna księżnej Doroty. Oranżeria została odbudowana i na jesieni 2020 r. planowane było otwarcie w niej restauracji.