Bytom Odrzański

Bytom Odrzański – Pozostałości dawnego mostu

Dziś brakuje mostów na Odrze, szczególnie na odcinku pomiędzy Nową Solą a Głogowem. Warto jednak pamiętać, że przed wojną był jeszcze jeden most – w Bytomiu Odrzańskim. Został otwarty 16 czerwca 1907 roku, a przygotowany został oczywiście w fabryce Georga Beuchelta w Grünbergu, czyli w późniejszym zielonogórskim Zastalu.

Z informacji, które są dostępne na tablicy po „miejskiej” stronie dawnego mostu można dowiedzieć się, że całość miała niespełna kilometr długości (dokładnie 944 metry) oraz 9,60 m szerokości, czyli na dzisiejsze warunki był dość wąski. Zniszczony został przez wojska niemieckie podczas ofensywy Armii Radzieckiej 10 lutego 1945 roku i nie został już odbudowany.

Co ciekawe, na prawym brzegu Odry wciąż stoją bardzo dobrze zachowane murowane filary starego mostu, zachował się wał (pozostałość dawnej drogi) prowadzący do pierwszego filaru, jednak dzisiejszy dojazd prowadzi już obok dawnej trasy. Formalnie do dziś w Bytomiu Odrzańskim funkcjonuje przeprawa łodzią, ale z braku ludzi z odpowiednimi uprawnieniami nie ma możliwości bezpośredniego przedostania się na drugi brzeg, więc zamiast pokonania 500 metrów trzeba pokonać aż 26 kilometrów.

Od strony miasta upamiętniono dawny most przez swego rodzaju molo, które zostało bardzo ładnie zagospodarowane, a wejście zostało wykonane na wzór dawnej metalowej części mostu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *