Sulechów,  Zamki

Sulechów – Zamek

Sulechowski zamek powstał prawdopodobnie na początku XIV wieku z inicjatywy książąt głogowskich. Znajdował się poza murami miejskimi, ale posiadał własne fortyfikacje, które częściowo przetrwały do dziś. Jeśli chodzi o same zabudowania zamkowe, to dziś możemy oglądać jedynie wieżę (obniżoną i nakrytą dachem namiotowym w 1730 roku) oraz renesansowe skrzydło zachodnie.

Pierwotny zamek został powiększony w XV wieku, a następnie przebudowany w wieku XVI. W XVIII na elewacji skrzydła zachodniego dodano ozdobne pilastry, a w połowie XIX wieku powstał szczyt, który do dziś dodaje budowli uroku. W tym stuleciu wyburzone zostały części wschodnia oraz północna, pozostawiając zamek w kształcie, jaki można oglądać obecnie.

W 2010 roku zamek został odrestaurowany i przeznaczony na cele kulturalne przy udziale środków unijnych, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach Priorytet IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działanie 4.3 – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich.

Przyznam się, że do momentu ogłoszenia otwarcia zamku nie miałem pojęcia o jego istnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *