Siecieborzyce (Rückersdorf)

Siecieborzyce to bardzo długa wieś (od znaku do znaku jest ok. 6 kilometrów), położona wzdłuż jednej ulicy. Najłatwiej dojechać tu od strony drogi nr 297 (odcinek Kożuchów – Szprotawa). O tym, że jest to bardzo stara miejscowość świadczy XIII-wieczny kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej, natomiast o latach świetności przypomina pałac, dziś będący już tylko częścią czyjegoś podwórza.

 • Kościół Matki Bożej Częstochwskiej w Siecieborzycach
  Siecieborzyce

  Kościół Matki Bożej Częstochowskiej

  Zbudowana z kamienia, pochodząca z połowy XIII wieku, świątynia znajduje się w centrum wsi, na rozstaju dróg. Teren otoczony jest kamiennym murem powstałym w XVI wieku, a jego najmłodszym elementem jest brama – dość prosty budynek nakryty zwyczajny dachem dwuspadowym. Także w XVI wieku do pierwotnej budowli dobudowano wieżę, kruchtę oraz zakrystię. Kruchta jest ozdobiona barokowym szczytem, który wyróżnia się na tle dość surowej całości. Bardzo interesująca jest północna ściana kościoła, na której zachowały się pierwotne okna oraz drzwi ozdobione portalem uskokowym.

 • Pałac w Siecieborzycach
  Pałace,  Siecieborzyce

  Pałac

  Pałac zlokalizowany jest w południowej części Siecieborzyc, w pewnej odległości od głównej ulicy, z której jest praktycznie niewidoczny, bowiem pomiędzy drogą i budowlą znajduje się park. Od strony północnej pałac otoczony jest zabudowaniami gospodarczymi. W swojej ostatecznej formie budynek powstał na planie kwadratu z dziedzińcem po środku. Początki obiektu sięgają połowy XVI wieku. Pierwsza przebudowa miała miejsce pod koniec XVII wieku, natomiast dzisiejszy wygląd jest efektem rozbudowy w połowie XVIII wieku, kiedy to budynek został przekształcony na budowlę reprezentacyjną. Najbardziej charakterystycznym elementem jest znajdujący się w części frontowej ryzalit, odróżniający się od pozostałej części wysokością, mansardowym dachem, półkolistymi oknami oraz sygnaturką. W jego przyziemiu znajduje się główne wejście. Innym zwracającym…