Otyń,  Zamki

Otyń – Zamek (Klasztor Jezuitów)

Zamek zbudowany został w XV wieku, a potem był kilkakrotnie przebudowywany. Najpierw na początku XVI wieku zmieniono jego wygląd w duchu renesansu, a następnie Jezuici dostosowali go do potrzeb klasztoru, odbudowując po pożarze z 1702 roku jako piętrową budowlę czteroskrzydłową z dużą kaplicą. Po kasacie zakonu zamek został zamieniony w rezydencję magnacką, która przetrwała wojnę. Budynek, jak wiele podobnych, został oddany dla miejscowego PGR-u i spalił się w 1946 roku. Kolejny pożar w latach 50-tych dopełnił dzieła zniszczenia. Dziś jest to niestety kompletne ruina należąca do prywatnego właściciela.

Zamku, choć jest położony w centrum wsi, można nie zauważyć, bo dość skutecznie zasłania go założony przez zakonników park. Jedynie kaplica jest widoczna z sąsiedniej posesji. Otyński zamek jest swego rodzaju symbolem marnotrawstwa i bezmyślności.