Nowe Miasteczko (Neustädtel)

Nowe Miasteczko, to jedna z tych miejscowości, którą często się mija, ale bardzo rzadko zwraca się na nią uwagę, nie mówiąc już o jej zwiedzaniu. Kierowcy jeżdżący krajową „trójką” pewnie kojarzą to miejsce z ograniczeniem prędkości i znajdującym się niedaleko fotoradarem. Jeśli jednak przyjrzymy się lepiej, to panoramę miasta tworzą trzy wieże: ratuszowa oraz dwie kościelne. Szczególnie dobrze widać ją, gdy wjeżdżamy drogą od strony Borowa Polskiego.

Panorama Nowego Miasteczka

Początków miejscowości należy szukać w drugiej połowie XIII wieku. Obecna zabudowa jest efektem odbudowy po wielkim pożarze, który zniszczył Nowe Miasteczko w 1634 roku. Piętnaście lat później teren ten przejęli otyńscy jezuici, którzy przyczynili się do wspomnianej odbudowy i zdecydowanie poprawili sytuację gospodarczą.

Mury miejskie przestały istnieć już na początku XIX wieku. Do dziś pozostały jedynie ich szczątki, a z II tomu książki „Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego” dowiedziałem się, że trudno nawet ocenić którędy mury przebiegały.

 • Ratusz w Nowym Miasteczku

  Ratusz

  Historia obecnego budynku rozpoczyna się od pożaru, który strawił miasto w 1634 roku, nie oszczędzając także ówczesnego ratusza. Odbudowa zakończyła się dwadzieścia jeden lat później, kiedy to powstał murowany obiekt. Z tego okresu do dziś pozostała jedynie wieża. Kolejna przebudowa ratusza miała miejsce w XIX wieku, kiedy to zbudowano dwa skrzydła - zachodnie (1818-1821), dołączone do wieży, oraz północne (1877-1879), a całość otrzymała kształt litery "L". Bez wątpienia najbardziej charakterystycznym elementem...

 • Rynek w Nowym Miasteczku

  Rynek

  Rynek w Nowym Miasteczku ma klasyczny, zbliżony do kwadratu, kształt. Kamieniczki otaczające ratusz w większości pochodzą z XVIII wieku, zawierając elementy przebudów dokonanych w późniejszych okresach. Bardzo ważny jest fakt, że zachowały się praktycznie wszystkie kamienice za wyjątkiem kilku budynków , które bardzo komponują się z całością zabudowy, tworząc spójną całość. Oprócz budynków ograniczających rynek z zewnątrz są także kamienice tworzące razem z ratuszem wewnętrzny prostokąt. Tutaj na uwagę ...

 • Kościół św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku

  Kościół św. Marii Magdaleny

  Kościół jest najstarszym zachowanym w mieście budynkiem. Jego początki sięgają przełomu XIV wieku. Zbudowany został z kamienia polnego. Obecnie kościół jest otynkowany, jednak od strony zachodniej widoczne są dwa "świadki". Pierwotnie była to świątynia jednonawowa. W XVI wieku dobudowana została nawa południowa, ozdobiona później renesansowym szczytem. Także z tego okresu pochodzą attyki, którymi udekorowana jest wieża. Do nawy południowej dobudowano także półkolistą klatkę schodową prowadzącą na empory. Te z k...

 • Kościół Opatrzności Bożej w Nowym Miasteczku

  Kościół Opatrzności Bożej

  Pierwotnie była to ewangelicka świątynia, posiadająca prostokątny kształt, podobnie jak inne zbory z tego okresu. Zbudowana została w latach 1784-1785. Kościół został nakryty mansardowym dachem. W 1888 roku dobudowano charakterystyczną wysoką wieżę, posiadającą bardzo ciekawe zdobienia tworzące estetyczną całość. Elewacja kościoła zdobione jest pilastrami, gzymsami oraz wąskimi, półkoliście zamkniętymi oknami, wejście od strony południowej wzbogacono ładnym portalem. W zawiązku z tym, że po II wojnie świato...

 • Fragment murów miejskch w Nowym Miasteczku

  Pozostałości murów miejskich

  Mury miejskie oraz bramy zaczęto w Nowym Miasteczku rozbierać już w połowie XVIII wieku. Kilkadziesiąt lat później właściwie przestały istnieć. Do dziś przetrwały zaledwie dwa maleńkie ich fragmenty, będące właściwie swego rodzaju kolekcjonerską ciekawostką. Szczerze mówiąc, gdyby nie informacja w książce "Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego" tom II, to nawet nie zauważyłbym ich. Pierwszy fragment znajduje się przy ul. Wojska Polskiego obok schodów prowadzących do kościoła. Drugi jest przy ulicy Mic...