Lipno (Lippen)

Lipno jest niewielką wioską położoną z dala od głównych szlaków na terenie gminy Świdnica . Stosunkowo często można zobaczyć autobus PKS relacji Zielona Góra – Lipno, co wynika z faktu, że za tą miejscowości zwyczajnie kończy się asfaltowa droga. Można tam jednak zobaczyć bardzo ciekawy szachulcowy kościółek.

  • Kościoły,  Lipno

    Kościół Matki Bożej Częstochowskiej

    Wieś nie jest duża, więc znalezienie kościoła nie jest wielkim problemem. Świątynia pochodzi z końca I połowy XIX wieku, a powstała dla miejscowej społeczności ewangelickiej. Jest to dość prostu w kształcie obiekt, zbudowany na planie prostokąta z wieżą zbudowaną po zachodniej stronie. Wewnątrz można zobaczyć oryginalny ołtarz z 1847 roku oraz empory charakterystyczne dla świątyń protestanckich. Oglądając kościół wewnątrz moją uwagę zwróciły wystające spod tynku elementy słomiane, z których m.in. budowane były kościoły szachulcowe. Można znaleźć informacje, że kościół został przejęty przez katolików w 1946 roku, ale dopiero niemal 40 lat doczekał się remontu i został przystosowany w pełni do celów sakralnych. Aktualnie kościół należy do parafii w Koźli.