Laski (Läsgen)

Laski to niewielka wioska, do której dojechać można wyłącznie od strony Nietkowa. W zachodniej części miejscowości zlokalizowany jest ładnie zrewitalizowany park pałacowy z wyróżnionym miejscem, w którym do 1945 roku stał pałac rodziny von Schierstaedt. Obok mieści się dawny dwór, przebudowany przez właścicieli majątku na oranżerię.

Miejsce to, podobnie jak wiele innych w regionie, zostało mocno doświadczone po wkroczeniu Armii Radzieckiej oraz ludzi, którzy przybyli tutaj w latach powojennych. Dopiero 70 lat po zakończeniu wojny Polacy wzięli się za uporządkowanie tego terenu, który przez długi czas był zaniedbywany.

  • Dwory,  Laski

    Dwór (oranżeria)

    Dwór został zbudowany przez rodzinę von Arnold na początku XIX wieku. Ciekawostką jest fakt, że gabarytami przewyższał on nawet budynek pałacu. Po kolejnej zmianie właścicieli rodzina von Schierstaedt przekształciła dwór w oranżerię. Najbardziej rzucającym się dziś w oczy elementem architektury jest środkowa część z kolistą wieżą nakrytą dachem stożkowym oraz portyk z kolumnami. Po II Wojnie Światowej budynek został przekazany w ręce prywatne do celów mieszkaniowych. Dziś zamieszkałe są skrzydła boczne, natomiast część środkowa przykryta została nowym dachem i czeka na remont, który jest bardzo potrzebny, bo jej stan nie jest dobry. Niewątpliwie dzisiejszy status budynku nie ułatwia jego remontu i ewentualnego przeznaczenia na cele np. kulturalne.

  • Laski,  Parki

    Park pałacowy

    Pierwszy park założono w tym miejscu na przełomie XVII i XVIII wieku, gdy właścicielem tutejszych dóbr był Johann von Arnold. Rodzina von Arnold wybudowała także pałac, który podlegał przebudowom w 1856 i 1911 roku. Pałac został niestety spalony przez Armię Radziecką w 1945 roku, a jego ruiny rozebrano w 1957 roku. Park powiększono ok. 1870 roku, sprowadzając do niego wiele nowych drzew, niewystępujących na tym terenie, m.in. lipę amerykańską, tulipanowca czy cypryśnika błotnego. W 2018 roku zakończyła się rewitalizacja parku przeprowadzona w ramach programu „Szlakiem Rothenburgów” z pieniędzy unijnych. W miejscu, gdzie stał pałac przeprowadzono prac polegające na odkopaniu fundamentów, wykonaniu dokumentacji oraz przykryciu wykopalisk. Teren po pałacu został wyznaczony…