Łagów

Łagów – Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościół zwraca uwagę swoim kształtem, różnym od innych świątyń w okolicy. Zbudowany został w 1698 roku na planie kwadratu przechodzącego w kopułę opartą na ośmioboku. Nad wejściem od strony ulicy wmurowana jest tablica erekcyjna, nad którą umieszczono kartusz. Pierwotnie był to kościół protestancki, a w 1946 roku został przejęty przez katolików. Obecnie jest to kościół filialny parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Leśniowie Wielkim.

Na terenie przykościelnym znajduje się płyta nagrobna, zapewne z dawnego cmentarza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *