Klenica (Kleinitz)

Klenica jest całkiem sporą wsią, leżącą po prawobrzeżnej stronie powiatu zielonogórskiego, na przecięciu dróg prowadzących do Bojadeł, Sulechowa i Kargowej. Najbardziej znanym tutejszym zabytkiem jest XIX-wieczny pałac zbudowany przez księcia Radziwiłła. We wcześniejszych czasach wieś przez 127 lat (1649-1776) należała do zakonu Jezuitów, którzy przejęli ją wraz z posiadłością w Otyniu. Do dziś w tamtejszym kościele znajduje się wczesnogotycka figurka Matki Bożej Klenickiej, przeniesiona na stałe w 1655 roku.

  • Klenica – Kościół Nawiedzenia NMP

    Kościół Nawiedzenia NMP

    Kościół, znajdujący się na skraju w kierunku Trzebiechowa, zbudowano pod koniec XVIII wieku, a dzisiejszy kształt jest wynikiem przebudowy i rozbudowy w połowie XIX wieku. Od strony drogi dobudowano wysoką wieżę przypominającą nieco wieżę zielonogórskiej konkatedry. W jej przyziemiu znajduje się główne wejście. Obecnie jest to jedna z najdłuższych świątyń w regionie. Ponieważ podczas mojego pobytu w Klenicy otwarta była tylko kruchta, więc z zabytkowego dziewiętnastowiecznego wyposażenia widziałem tylko ołtarz ...