Klenica (Kleinitz)

Klenica jest całkiem sporą wsią, leżącą po prawobrzeżnej stronie powiatu zielonogórskiego, na przecięciu dróg prowadzących do Bojadeł, Sulechowa i Kargowej. Najbardziej znanym tutejszym zabytkiem jest XIX-wieczny pałac zbudowany przez księcia Radziwiłła. We wcześniejszych czasach wieś przez 127 lat (1649-1776) należała do zakonu Jezuitów, którzy przejęli ją wraz z posiadłością w Otyniu. Do dziś w tamtejszym kościele znajduje się wczesnogotycka figurka Matki Bożej Klenickiej, przeniesiona na stałe w 1655 roku.

 • Klenica – Kościół Nawiedzenia NMP
  Klenica,  Kościoły

  Kościół Nawiedzenia NMP

  Kościół, znajdujący się na skraju w kierunku Trzebiechowa, zbudowano pod koniec XVIII wieku, a dzisiejszy kształt jest wynikiem przebudowy i rozbudowy w połowie XIX wieku. Od strony drogi dobudowano wysoką wieżę przypominającą nieco wieżę zielonogórskiej konkatedry. W jej przyziemiu znajduje się główne wejście. Obecnie jest to jedna z najdłuższych świątyń w regionie. Ponieważ podczas mojego pobytu w Klenicy otwarta była tylko kruchta, więc z zabytkowego dziewiętnastowiecznego wyposażenia widziałem tylko ołtarz główny oraz ambonę. Przed kościołem zobaczyć można kilka pomników.

 • Klenica - Pałac myśliwski
  Klenica

  Pałac myśliwski

  Pod koniec XVIII wieku dobra klenickie zakupiła rodziny Biron, więc w pewnym momencie zarząd przejęła dobrze znana w naszym regionie Dorota de Talleyrand-Périgord, córka Piotra Birona. Zięciem jej córki został Antoni Wilhelm Radziwiłł i to on w 1884 roku wybudował na obrzeżach istniejącego wówczas parku krajobrazowego pałac myśliwski. Jako że właściciele nie mieszkali tu na stałe, część budynku zajmował zarządca posiadłości. Pałac składa się z części głównej oraz skrzydła. Architektura jest dość zróżnicowana dzięki wieżyczkom, ryzalitom oraz balkonom. Całość przedstawia się interesująco, szczególnie ze stawem znajdującym się między główną ulicą Klenicy a pałacem. Pałac widoczny jest z głównej ulicy, w środkowej części wsi. Po wojnie mieściły się tutaj biura miejscowego…