Drzonów (Schlesisch Drehnow)

Drzonów to wieś położona nieco na uboczu. Dojechać tam można od strony Świdnicy (skręcając z drogi nr 27) lub Leśniowa Wielkiego (skręcając z drogi nr 32). Od lat 80-tych miejscowość kojarzy się głównie z Lubuskiem Muzeum Wojskowym.

  • Drzonów - Lubuskie Muzeum Wojskowe

    Lubuskie Muzeum Wojskowe

    Muzeum rozpoczęło swoją działalność w zaadoptowanym do tego celu drzonowskim pałacu pod koniec lat 70-tych jako jednostka podległa Muzeum Ziemi Lubuskiej. Od 8 maja 1985 roku działa na własny rachunek, a data - przeddzień ówczesnego Dnia Zwycięstwa - na pewno nie była przypadkowa. Obecnie ekspozycje dostępne są we wnętrzach pałacu (wystawy: Broń dawna, Gabinet myśliwski, Żołnierz polski 1914-1945, Żołnierz polski po 1945 roku), w pawilonie oraz przede wszystkim w plenerze, gdzie znajduje się m.in. bogata kolekcja spr...

  • Pałac

    Pałac w stylu klasycystycznym wraz z przylegającym do niego parkiem pochodzi z XIX wieku. Łatwo go zlokalizować, bo znajduje się przy głównej drodze przebiegającej przez Drzonów. Po wojnie była tu m.in. szkoła oraz Gminna Spółdzielnia. W latach 70-tych budynek przekazano Muzeum Ziemi Lubuskiej. Został on wyremontowany (stan sprzed remontu widoczny jest na zdjęciach na stronie muzeum), a wnętrza dostosowano do potrzeb prezentacji ekspozycji. W parku urządzono wystawę plenerową. ...