Długie (Langheinersdorf)

Długie jest wsią leżącą nieco na uboczu, łączącą drogi nr 297 i 328. Nazwa nie jest bezpodstawna, bo obszar zabudowany ma ponad 6 km. Rodowód ma bardzo stary, bowiem po raz pierwszy pojawia się w kronikach w 1299 roku. Pierwotnie miejscowość był podzielona na trzy części należące do różnych właścicieli.

Zobaczyć tu można przede wszystkim bardzo malownicze ruiny kościoła św. Jakuba, w których da się zrobić świetną sesję fotograficzną. Oprócz tego są dwór obronny oraz pałac, ale jadąc przejazdem przez miejscowość nie wiedziałem o nich i, szczerze mówiąc, nie zauważyłem tych budynków.

  • Długie,  Kościoły,  Krzyże pokutne,  Powiat żagański

    Ruiny kościoła św. Jakuba

    Ruiny Kościoła zlokalizowane są we wschodniej części wsi, czyli od strony Mycielina. W zasadzie trzeba się bardzo mocno postarać, żeby ich nie zauważyć, ponieważ wieża świątyni jest stosunkowo wysoka. Z ulicy na teren kościoła prowadzi kamienna brama. Kościół powstał pod koniec XIII wieku, nieco później otoczono go murem z bramą. Tak jak widać, budulcem był przede wszystkim kamień polny. Historia jest podobna jak przypadku podobnych ruin, tzn. po reformacji świątynię przejęli protestanci, jednak w 1654 roku powróciła do katolików, których tu… już nie było. Nieużytkowany budynek zaczął popadać w ruinę, a dzieła zniszczenia dokonał pożar w 1856 roku. Trzeba powiedzieć, że jak na tak długi okres bycia ruiną, to ściany…